Diakoni og omsorg

Byåsen kirke ønsker å gi et bredt tilbud til alle som bor i menigheten. Vi ønsker at alle skal føle at de er en del av et mangfoldig fellesskap, hvor det er plass til alle, og der alle blir møtt med respekt, nestekjærlighet og barmhjertighet.

Noen ganger byr livet på utfordringer. I en krisesituasjon, der livet føles vanskelig, vil vi i Byåsen kirke være der for deg, enten du opplever sorg, sykdom, rusproblemer, fattigdom, mobbing, familiekrise, ensomhet o.l. Vi har et samtaletilbud hvor du kan få en samtale med prester eller diakon.