Veiledning ved dødsfall

Her finner du informasjon vedrørende seremonier, urnenedsettelse, gravstein og andre praktiske forhold i forbindelse med gravferd.

Seremonier

Det er vanligvis begravelsesbyrået som tar seg av det praktiske vedrørende seremonier. Kirkevergen er ansvarlig for å tilrettelegge seremonilokalet, skaffe prest og organist.

Ved en bisettelse vil pårørende i tillegg motta en faktura på kremasjonsavgift.

Økonomi

Noen ganger kan det, av økonomiske årsaker, være behov for å gjøre en seremoni så enkel som mulig. De fleste begravelsesbyråer i vårt nærområde er flinke til å ta slike hensyn, men spør gjerne presten om hvordan en slik seremoni kan gjennomføres, uten at det koster for mye. 

Tidsrammer for seremonier

Ved kistebegravelse skal avdøde være gravlagt innen 10 dager fra dødsdato. Etter ca 1 uke vil kirkegårdsarbeiderne fjerne visne blomster fra gravstedet.

Det første året blir det stadig senkninger i jordmonnet, og kirkegårdsarbeideren vil måtte tilføre mer jord på gravplassen. Ca. 1 år etter gravlegging, vil kirkegårdsarbeideren tilså gravplassen.

Ved bisettelse skal seremonien finne sted innen 8 dager fra dødsdato. En urnenedsettelse kan først skje etter 3 uker, og senest 6 måneder fra dødsdato. Pårørende vil motta en skiftlig beskjed fra kirkevergen når urnen er klar for nedsetting.Det settes ikke ned urner vintertid på grunn av tele i bakken.

Urnenedsettelse

Dette kan forgå på følgende måter:

a) I stillhet, det vil si at kirkegårdsarbeideren setter ned urnen uten pårørende tilstede.

I etterkant vil den gravansvarlige få en skriftlig bekreftelse fra kirkevergen om at urnene er nedsatt.

b) En enkel urnenedsettelse hvor pårørende og kirkegårdsarbeideren setter ned urnen sammen, etter nærmere avtale.

c) Dersom pårørende ønsker det kan prest også holde en enkel seremoni ved urnenedsettelsen

Ved en begravelse eller en urnenedsettelse blir gravplassen markert med en enkel navnpinne fra kirkegårdsmyndighetenes side. Dersom pårørende ønsker et hvitt kors med avdødes navn inngravert i påvente av en minnestein, er det begravelsesbyrået som ordner dette.

Urneforsendelse

Dersom urnen til avdøde skal settes ned i en annen kommune enn hjemstedskommunen, må skriftlig tillatelse innhentes fra den kirkegårdsmyndighet hvor urnen skal settes ned.

Bekreftelse på dette sendes kirkevergen i Moss. Begravelsesbyrået vil ofte være behjelpelig i denne sammenheng.

Minnesteinen

Minnesteinen er festers ansvar. Dersom den blir skadet, faller overende eller blir stående skakt, er dette pårørendes ansvar å få ordnet opp i.

Gravminnet til en kistegrav skal ikke være høyere enn 150 cm, ikke bredere enn 85 cm, og ikke tykkere enn 60 cm.

Gravminnet til en urnegrav skal ikke være høyere enn 80 cm, ikke bredere enn 75 cm, og ikke tykkere enn 60 cm.

Fundamentet skal ha en form og en størrelse som forhindrer at gravminnet kan veltes. Gravminnet skal også boltes til fundamentet med 2 syrefaste bolter med en dimensjon på minimum 12 mm tykkelse, og 15 cm lengde.

Når en gravplass skal slettes, må kirkevergen ha en skriftlig bekreftelse fra fester om dette. Det er fester som er ansvarlig for eventuelle kostnader for en slik sletting.

Festetid

Ved reservasjon av en tilleggsgrav for kiste, er festetiden 10 år. For øvrig vises det til kirkegårdsvedtektene § 2.

Anonymt gravsted

Med anonym grav forstås grav som ikke har noen ansvarlig, og hvor gravens plassering bare er kjent for kirkegårdsmyndighetene. Ingen kan kreve gravminne montert på anonym grav. Anonym grav kan ikke festes.

Askespredning

Dersom vilkårene er tilstede, kan asken spres for vinden. Det er kun fylkesmannen som kan gi en slik tillatelse.

Gravlegat

Kirkevergens kontor kontaktes for inngåelse av avtale og overføring av penger. Kirkevergen får da ansvar for utplanting på forsommeren (like over 17. mai). Det blir gjødslet, luket, vannet og kantklippet gjennom hele sommeren frem til høsten. Når plantene blir fjernet på høsten, blir det avsluttet med å rydde plantefeltet.

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Stjørdal kirkelige fellesråd

Postadresse:

Stjørdal kirkelige fellesråd

Sandgata 15

7500 Stjørdal 

Åpningstider: 09.00-15.00

Fakturaadresse:

Stjørdal kirkelige fellesråd

Fakturamottak

Tydalsvegen 121

7590 Tydal

EHF: 976 999 215

e-post: fakturamottak@varnesregionen.no

Telefon sentralbord: 74 83 42 20
Epost: kirkelig.fellesrad@stjordal.kommune.no
Org.nr.: 976 999 215
Bankkonto: 4465.26.83689
EAN: 

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"