Mer Om oss

Stange kirkelige fellesråd betjener 5 sokn: Ottestad , Stange, Tangen, Romedal og Vallset menighet. Menighetene har felles kontor i Vollasvingen 1, rett ved siden av Stange Rådhus. I tillegg har menighetene egne menighetskontorer nær kirkene.