Velkommen til dåp i våre kirker!

Dåp er en gammel tradisjon i landet vårt og er en markering og feiring av barnet som er født. Men den er noe mer. Dåp er ett av kirkens to sakrament. Det er en hellig handling kirken utfører på oppdrag fra Jesus.

Vi anbefaler at dere døper barnet i den menigheten der dere bor. Her vil barnet få invitasjon om å ta del i menighetens lokale trosopplæringstilbud.

Du som fadder kan være konfirmant og fylle 15 år året dåpen er. Du må være medlem i Den norske kirke eller en kirke som praktiserer barnedåp.

Nedenfor finner du informasjon om påmelding og planlegging til dåp.

Ved dåp utenfor Stange kommune kontakter du/dere det aktuelle kirkekontoret der dåpen skal finne sted og avtal dåpsdato. Kontakt deretter Stange kirkekontor for å bli registrert. Dere vil deretter bli kontaktet av sokneprest vedrørende en dåpssamtale.

Ved spørsmål: Stange kirkekontor, fellesradet@stange.kirken.no eller tlf: 625 78 930 (kl.10-14)

Artikkelsnarveger

Sitat

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Johannesevangeliet, kapittel 3, vers 16