Barn og ungdom

For de fem menighetene i Stange kommune er det trosopplæring for barn og unge 0-18 år. Trosopplæringen inviterer de døpe i årskullene og vil være tilrettelagt for den enkelte, uavhengig av funksjonsevne, livssituasjon, kjønn og etnisk bakgrunn.

Menighetspedagoger, frivillige og prester ønsker barn og unge velkommen til å være med på morsomme aktiviteter, hvor de får et møte med Jesus.

Kirkens trosopplæring vektlegger at kristne med ulik kulturell tilhørighet kan ta del i menighetens tilbud. Å for de som ikke er døpt er det fortsatt mulig å delta på våre arrangementer. Under kan du trykke på lenkene for mer informasjon.

Artikkelsnarveger

Artikkelsnarveger