Vi ønsker å legge til rette for engasjerende gudstjenester for alle generasjoner i Randaberg menighet. Inspirert av «Messy Church» konseptet fra kirken i England utviklet vi i 2020 "KAOS kirke". KAOS kirke er en gudstjeneste arrangert av Randaberg menighet for alle aldersgrupper, på Varen kulturscene. Fokuset ligger på at familier kan delta på et opplegg som engasjerer både barn og voksne. Gjennom Kreativitet, Aktivitet, Omsorg og Samarbeid lager vi sammen KAOS kirke. Vi håper at vi treffer deg der. Se enda litt mer info i video i link under