Konfirmasjoner 2025

Mer informasjon om konfirmasjon finner du her

Konfirmasjon er en gammel tradisjon for å markere overgangen fra barn til voksen. Den norske kirkes ordning for konfirmasjon er i dag en forbønnshandling med bekreftelse av Guds løfter ved dåpen.

Å være døpt er en forutsetning for å delta i selve konfirmasjonsgudstjenesten, men alle kan delta i konfirmasjonstiden. Konfirmasjon og dåp henger sammen. Derfor blir mange unge døpt i løpet av konfirmasjonstiden.

Informasjon og påmelding til konfirmant 2025 er nå sendt ut. Påmeldingen åpner 17.juni kl. 18.00. Infobrev finner du i link under

Sitat

Datoer for konfirmasjoner fremover: 2024: 14, 15 og 21 september. 2025: 13, 14 og 20 september. Dato for 2026 kommer

Randaberg menighet går over til høstkonfirmasjon fra 2022

Randaberg menighetsråd vedtok i 2021 å gå over til høstkonfirmasjon. Mer info her

Les mer