Konfirmasjoner 2024

Mer informasjon om konfirmasjon og påmelding finner du her

Konfirmasjon er en gammel tradisjon for å markere overgangen fra barn til voksen. Den norske kirkes ordning for konfirmasjon er i dag en forbønnshandling med bekreftelse av Guds løfter ved dåpen.

Å være døpt er en forutsetning for å delta i selve konfirmasjonsgudstjenesten, men alle kan delta i konfirmasjonstiden. Konfirmasjon og dåp henger sammen. Derfor blir mange unge døpt i løpet av konfirmasjonstiden.

Sitat

Datoer for konfirmasjoner fremover: 2024: 14, 15 og 21 september 2025: 13, 14 og 20 september

Randaberg menighet går over til høstkonfirmasjon fra 2022

Randaberg menighetsråd vedtok i 2021 å gå over til høstkonfirmasjon. Mer info her

Les mer