Om oss

Randaberg menighet har ca. 6000 medlemmer. Soknet dekker Harestad og Goa skolekrets i Randaberg kommune. Randaberg menighet har et aktivt menighetsarbeid for alle generasjoner. Menighetens visjon er : For alle – av nåde. Staben i menigheten består av sokneprest, organist, ungdoms- og trosopplæringsprest, barne- og familiearbeider, ungdomsarbeidere, diakoniarbeider, kirketjener, frivillighetskoordinator og daglig leder. Prost og kirkeverge deler også kontor med staben. Menighetsrådet har blant annet stort fokus på barn, unge og familier i sin strategiplan, hvor «Middag i stua» - middag for småbarnsfamilier er et av tiltakene. Middagene er godt besøkte med gjennomsnittlig 70 personer til middag, annenhver uke. Randaberg Menighet jobber aktivt med trosopplæring. De siste årene har menigheten startet flere nye trosopplæringstiltak, og er stolte av å kunne invitere barn i soknet til trosopplæring hvert år fra 1 år til året etter de er konfirmert. Randaberg Menighet samarbeider med Grødem Menighet i flere anledninger. Blant annet er det felles satsning på ledertrening for ungdom i menighetene. Det er fast opplegg for ungdom annenhver fredag i Meetingpointlokalet på Forsamlingshuset. Det er et godt og bredt diakonalt arbeid i menigheten. Gudstjenestedeltakelsen er høy og var i gjennomsnitt i 2018 var på 207 mennesker pr. gudstjeneste.