Barn som er døpt og medlemmer i Den Norske kirke vil årlig få invitasjon i posten til våre trosopplæringstiltak. Dersom du/ditt barn ikke er døpt, er dere likevel hjertelig velkommen til å delta på alle våre arrangement. Dersom dere ønsker invitasjon i posten, kan en registrere seg som "trosopplæringsabonnent" hos Den norske kirke. En blir ikke medlem i kirken, men mottar da inviasjoner frem til barnet er 15 år. For mer info, se her: www.kirken.no/minside