Larvik kirkelige fellesråd

Postadresse

Postboks 258, 3251 Larvik,

Besøksadresse

Romberggata 4, 3256 Larvik,

Kontaktinformasjon

Telefon: 33 17 30 00 kirkevergen@larvik.kirken.no www.kirken.no/larvik

Personer

Bygninger