Larviks elleve menigheter

Her finner du informasjon om hver av de elleve menighetene i Larvik kirkelig fellesråd. Klikk videre for å komme til menigheten du ønsker. Nederst på hver av menighetssidene ligger kontaktinformasjon til de ansatte i menigheten og lenke til informasjon om kirkebyggene.