Alle våre gudstjenester, trosopplæringstiltak, barne- og ungdomsopplegg og andre arrangementer er åpne for alle. Dersom det er behov for tilrettelegging av ulikt slag, ønsker vi gjerne at dere tar kontakt. I tillegg har vi noe eget opplegg, spesielt tilrettelagt for mennesker med funksjonshemming.