Høymesse

Velkommen til en flott gudstjeneste!

Høymesse er hovedgudstjensten i kirken vår. Her er det ofte dåp og alltid nattverd.

Det er alltid flott musikk på gudstjenestene i Voksen ofte med enten forsangergruppe eller solomusikere i tillegg til orgel. Voksen kirkekor er med og synger cirka en søndag i måneden. Hver gudstjeneste har et team av frivillige som er aktivt med i gudstjenesten. Det er alltid kirkekaffe i Voksen. Velkommen også med på dette.