Konfirmasjon 2025

Ordet konfirmasjon kommer av det latinske verbet confirmare, som betyr å styrke, bekrefte, stadfeste og «å gjøre sterk».

Konfirmasjon er en gammel tradisjon, for å markere overgangen fra barn til voksen. Den norske kirke sin ordning for konfirmasjon er i dag en forbønnshandling med bekreftelse av Guds løfter ved dåpen.

Å være døpt er en forutsetning for å delta i selve konfirmasjonsgudstjenesten, og alle kan delta i konfirmasjonsundervisningen. Dåp og konfirmasjon henger sammen. Derfor blir de som ikke er døpt som barn, døpt i løpet av konfirmasjonstiden.

Sitat

Reparere, abstrahere, kontrahere, titulere, konfirmere!