Vigsel i kirken

Velkommen til å gifte dere i Voksen kirke! I Voksen kan dere feire både små og store bryllup. Prestene som jobber i kirken kan vie brudepar også i andre kirker i prostiet. Ekteskapsinngåelse eller vigsel er en offentlig handling. I vitners nærvær gir paret hverandre løfte om at de vil leve sammen resten av livet. En godkjent vigselsperson erklærer ekteskapet gyldig. I kirken ber presten så om Guds velsignelse over ekteskapet. Par som er borgerlig viet, kan i tillegg få kirkelig forbønnshandling for ekteskapet

HVORDAN GÅ FREM FOR Å BESTILLE VIGSEL?                                                                                                                                        Det første dere gjør er å ringe Kirketorget på tlf: 23 62 90 09 for å booke vigsel. Kirketorget ser hva som er ledig og hjelper dere videre i prosessen. Fyll ut og send inn viktige skjemaer til Skatteetaten, slik at dere får en prøvingsattest. Les mer om dette under "Viktige skjema" under. Prøvingsattesten er gyldig i fire måneder og leveres inn til kirken dere gifter dere i.

Presten pleier å ta kontakt en til to måneder før vielsen for å avtale vigselssamtale. En vigselssamtale er en samtale mellom brudeparet og presten, der målet er å gå gjennom vielsen skritt for skritt - og gå gjennom programmet med musikk og tekster. Her får dere også bli bedre kjent med presten, og presten får bli kjent med dere.                                                                                                                            Dersom det er noe dere lurer på, kan dere ta kontakt med Voksen menighet på telefon 23 62 94 50 eller epost: post.voksen.oslo@kirken.no . Vi ønsker dere lykke til med bryllupsforberedelsene!

Unable to show searchform here, because there is no searchpage setup for the local unit. Fix this by adding a searchpage right below the local startpage