Vigsel i kirken

Velkommen til å gifte dere i Voksen kirke! Prestene som jobber i kirken kan vie brudepar også i andre kirker i prostiet. Dere kan følge link her under om dere vil melde inn vigsel, link Viktige skjema.

Ekteskapsinngåelse eller vigsel er en offentlig handling. I vitners nærvær gir paret hverandre løfte om at de vil leve sammen resten av livet.

En godkjent vigselsperson erklærer så ekteskapet gyldig. I kirken ber presten så om Guds velsignelse over ekteskapet. Par som er borgerlig viet kan få kirkelig forbønnshandling for ekteskapet. Vi ønsker lykke til med bryllupsforberedelsene!