Vi er en grønn menighet!

Voksen menighet er en av mange grønne menigheter i Norge. Handlingsplan for grønn menighet ble vedtatt første gang av menighetsrådet 31. mars 2016 (revidert plan for 2019-2020 godkjent 15. mai 2019). Gjennom engasjementet som grønn menighet ønsker vi å ta bedre vare på den jorda Gud har gitt oss.

Grønnkirke.no har sitt utspring fra det økumeniske samarbeidsprosjektet Skaperverk og bærekraft, som ble avsluttet i 2016. Vårt engasjement som grønn menighet har sin forankring her. Menigheten har en grønn handlingsplan som består av 25 tiltak innen seks temaområder: 1) forankring i menigheten, 2) gudstjenesteliv, 3) diakoni, undervisning og misjon, 4) informasjon og samarbeid, 5) innkjøp, forbruk og avfall 6) energi, transport og reise.

Tiltakene i planen er mange og spenner vidt, så alt blir ikke gjennomført med en gang. I første omgang satser vi på god forankring i menigheten - gjennom planarbeid, i gudstjenesteliv og forkynnelse. Vi ønsker å integrere planen i trosopplæring og barne- og ungdomsarbeid. Arbeidet med ulike enkelttiltak, som avfallssortering og innkjøpsrutiner for svanemerkede produkter vil pågå parallelt. Planen gir mulighet for mye kreativitet, og Grønn gruppe ønsker nye ideer og initiativer velkommen!