Familiegudstjeneste

Velkommen med på våre flotte familiegudstjenester.

Familiegudstjenestene i Voksen er for barn og voksne i alle aldre. Gudstjenestene er kortere enn høymessen og har et annet uttrykk. Hver gudstjeneste har et spesielt tema. Barna er aktivt med på ulikt vis gjennom gudstjenesten.

I tillegg til prest er det også med barneliturger. På de fleste familiegudstjenestene er det også band og barnekor i tillegg til orgel. Det er alltid litt ekstra god kirkekaffe på søndagene det er familiegudstjeneste. Velkommen til en god gudstjenesteopplevelse.