Velkommen til dåp

Vil du la barnet ditt bli døpt? Eller vil du bli døpt selv? Dåpen er et tegn på Guds kjærlighet til alle mennesker, og en gave som det bare er å ta imot, uansett når i livet vi døpes.

Når et barn blir båret til dåp, blir vi minnet om at ingen kan bære seg selv. Gjennom dåpen blir vi en del av et fellesskap som strekker seg over hele verden, gjennom alle tider - og inn i evigheten. Også når ungdom og voksne døpes, minnes vi om det samme: Både når vi lever og dør, kan vi kjenne oss båret av Gud.

Den presten som har ansvar for gudstjenesten den søndagen barnet blir døpt, kontakter foreldrene for en dåpssamtale i forkant av dåpen. Her vil vi snakke om dåpen, og spørsmål om de praktiske sidene ved dåpen og gudstjenesten blir også tatt opp.

Avtale om dåp gjøres med Kirketorget – et felles kontor i Oslo. Kirketorget har telefonnummer: 23 62 90 09 (e-post: kirketorget@oslo.kirken.no)

Vi har dåpssamtale også med de som feirer dåp i en annen kirke.

Sitat

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Johannesevangeliet, kapittel 3, vers 16