Vi har et stort og levende arbeid i våre menigheter og er helt avhengig av givere for å ha tiltak for alle aldre. Her finner du litt mer informasjon om hvordan du kan bli giver, givertjenesten, testamentariske gaver og våre møteplasser for alle aldre i Nordstrand og Ljan.