Dagens bibelord

Markus 12,37–44

Dagens bibelord 14.07.2024

Markus 12,37–44

37  David selv kaller ham herre, hvordan kan han da være Davids sønn?»
Den store folkemengden lyttet gjerne til ham, 38  og i sin undervisning sa han: «Pass dere for de skriftlærde! De vil gjerne gå omkring i lange kapper, motta ærbødige hilsener på torget, 39  sitte fremst i synagogene og ha hedersplassene i selskaper. 40  De eter enker ut av huset og holder lange bønner for syns skyld. Men de skal få desto hardere dom.»
41  Jesus satte seg rett overfor tempelkisten, og han så på hvordan folk la penger i den. Mange rike ga mye. 42  Men det kom også en fattig enke og la i to små mynter av kobber, som tilsvarer en romersk kobbermynt. 43  Da kalte han disiplene til seg og sa: «Sannelig, jeg sier dere: Denne fattige enken har gitt mer enn noen av de andre som la penger i tempelkisten. 44  For de ga alle av sin overflod, men hun ga av sin fattigdom alt hun eide, alt hun hadde å leve av.»

Kilde: www.bibel.no