Referat fra menighetsråd 15.6.2021

Protokoll Nordberg menighetsråd 15.06.2021 kl.19.00-21.30 i Nordberg kirkestueTilstede: Bent Braskerud (leder), Marianne Utle, Tore Tveite, Ingrid Marie Auke, Unni Harsten, Steinar Bakke, Jakob Lothe, Harald Bugge, Kristin Stang Meløe, Solfrid Øhrn, Steinar Bakken, Pål Adrian HellmanIkke møtt: Bjarne Gaut (nestleder), Geir Erik Berge, , Kari Eika, Sigrun BrunÅpning ved Ingrid Marie AukePresentasjon av ny daglig leder, Pål Adrian Hellman

SAKSLISTE

Vedtakssaker:

 

MR-53/21         Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent.

 

MR-54/21         Godkjenning av referat (vedlagt)

MR-møte 18.05.21

Vedtak: Referatet godkjent, med kommentar fra Kristin Stang Meløe til sak 46 om pensjonssak knyttet til stillingen som leder av barnehagen.  Pål Adrian Hellman holder i saken.

 

MR-55/21         Møteplan høst 2021

Vedtak: På grunn av en travel oppstart etter sommeren, blir første møte i menighetsrådet 14.september. Videre 14.oktober, 9.november og 9.desember.

Det fremkom ønske om å starte møtene klokken 18.30 og avslutte senest klokken 21.00. Bifalt.

 

MR-56/21         Feiring av Nordberg 60 år - komité
Oppfølgingssak fra møte 18.05.21. Det må utnevnes en komité som planlegger feiringen.

(Dato for festgudstjeneste og hovedfeiring: 13.februar)

Vedtak: 

Leder av komiteen: Lillian Dombestein

Deltakere: Gunnar Grøndahl, Sissel Steen, Ørnulf Steen, Jakob Lohte, Sigrunn Slaathaug. Det er fint om komiteen klarer å rekruttere noen fra den yngre garde. Mulig med flere. Lillian koordinerer.

 

 

 

MR-57/21         Rapport om ny kirkelig organisering - komité
Oppfølgingssak fra møte 18.05.21. MR utnevner en komité til å jobbe med å legge frem forslag til høringssvar fra MR. MR ble på samme møte bedt om å komme med forslag til navn.

 

Rapporten kan leses her:

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkelig%20organisering/aktuelt2/rapport%20samhandling%20i%20en%20selvstendig%20folkekirke/

 

Pål Adrian Hellman informerte om at han sitter i en sentral gruppe sammen med ass kirkeverge An-Magritt Austenå. Høringsutkastet er foreløpig ikke klart, og høringsfristen er utsatt til 1.desember i første omgang. 

Vedtak:  Komiteen består av Kristin Stang Meløe, Unni Harsten, Harald Bugge, Marius Mjaaland og Pål Adrian Hellman (sekretær)

 

Drøftingssaker

MR-58/21        Ungdomsarbeidet i Nordberg menighet
Det var på et tidligere møte bestemt at MR skulle diskutere menighetens ungdomsarbeid og hva en skal satse på i den kommende tiden. Ungdomslederne Sigurd Navrestad Wennesland og Mirjam Håland har sagt opp sine stillinger. Sakspapirer ble ettersendt, forfattet av Gunnhild Nordgaard Hermstad. Det henvises for øvrig til et brev fra Angela og Marius Timmann Mjaaland med oppfordring til å ansette en kateket for å ivareta konfirmant- og ungdomsarbeid.
Prest Ketil Rosnes og ungdomsleder Mirjam Håland deltok under saken.

Menighetsrådet tar orienteringen om ungdomsarbeidet til etterretning og ber administrasjonen om

  • å finne en kortsiktig løsning på ungdomsarbeidet
  • å få en sak/utredning av behov og ressurser til MR-møtet i september
  • å undersøke muligheten for en kateket/menighetspedagog
  • en plan for menighetens barne- og ungdomsarbeid

Frist: September/tidlig høst

Orienteringssaker

 

MR-59/21         Nytt fra byggesaken
Utgikk pga sykdom. MR arbeider imidlertid sterkt for at arealet planlagt som kjøkken ved koret fortrinnsvis planlegges som sted for oppbevaring av kirkesølv og utstyr nødvendig for den praktiske gjennomføringen av gudstjenester.

 

MR-60/21         Regnskapsrapport pr. 31.05.21

Rapporten ikke klar til møtet.

Ingrid gav likevel noe informasjon: Det har så langt i år vært lite utgifter sammenliknet med budsjett, budsjetterte utgifter igangsatt. Det har vært en økning i gaver. Konfirmantenes egenandeler er ikke innbetalt ennå.

Ønske fra soknepresten om Vipps til misjonsprosjektet.

 

MR-61/21         Stiftelsen Nordberg menighets eiendommer


AU og styret i SNME hadde møte 8. juni.

Får referater fra møter i stiftelsen, sendes Pål

 

Samarbeidsgruppe AU/stiftelsen
AU svarte på brevet fra Berget / Østnor / Grøndahl / Mjaaland 10.06. Se vedlegg. 

 

Menighetsrådet tar orienteringen til etterretning. Vi har gjerne dialog med stiftelsen for en utredning av fremtidige rombehov for menigheten samt disponering av barnehagen/ungdomshuset

Menighetsrådet ber SNME om å redegjøre for hvordan eiendommene i et mer langsiktig perspektiv kan gi inntekter til menigheten.

 

MR-62/21         Nytt fra fellesrådet (fast sak)

Ingen stilte fra oss, nytt på neste MR

 

MR-63/21         Personalsituasjonen (fast sak)

Pål Adrian Hellman er ansatt som daglig leder fra 1. juni.
Avtroppende daglig leder Ingrid Marie Auke har siste arbeidsdag 15. juni.

Stiftelsens behov for bistand til utleie er under diskusjon mellom stiftelsen og daglig leder.

MR-64/21         Eventuelt

Avtakking av Ingrid Marie Auke.

 

Bent Braskerud, Leder Nordberg menighetsråd

Pål Adrian Hellman, daglig leder

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"