Dåp

Velkommen til dåp! I dåpen blir vi en del av det store fellesskapet av kristne over hele jorden og i vår lokale kirke på Nordberg. Dåpen er ett av kirkens to sakrament. Helt siden Jesus sa at vi skulle døpe til Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn, har kristne latt seg og sine barn døpe.

I Nordberg kirke er det dåp i gudstjenesten nesten hver søndag. Ønsker du dåp, er det bare å ta kontakt med oss! Nedenfor på denne siden finner du også mer praktisk informasjon om innmelding til dåp, dåpsdatoer, dåpssamtalen og faddere.

Det er mange barn som døpes på gudstjenestene, men i forbindelse med konfirmasjonen er det også en del ungdommer som blir døpt. Dåpen har ingen aldersgrense, for i dåpen er det Gud som handler.

Når vi kommer til dåp eller bærer frem våre barn, ber bønnene og heller vann over hodet, har Gud, ved Den hellige ånd, lovet å være sammen med oss. Slik Jesus selv sa i dåpsbefalingen: "Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende." (Matteusevangeliet kapittel 28:20).

Sitat

Gud sier ja. Vi sier ja. Kirken sier ja. Dåpen er en gave fra Gud. Vi kan ikke helt forstå det. Men vi kan ta imot og si ja.