Referat fra menighetsrådet 9.12.21

Referat fra Nordberg menighetsråds møte 9. desember 2021, Ungdomshuset, kl. 18.30Til stede:Bent Braskerud (leder), Bjarne Gaut (nestleder), Solfrid Tandberg Øhrn, Marianne Utne, Geir Erik Berge, Jacob Lothe, Kristin Stang Meløe (sokneprest) Kari Eika, Tore Hjalmar Tveite og Gudrun Aas Homstvedt (referent).

Referat fra Nordberg menighetsråds møte 9. desember 2021, Ungdomshuset, kl. 18.30

Til stede:

Bent Braskerud (leder), Bjarne Gaut (nestleder), Solfrid Tandberg Øhrn, Marianne Utne, Geir Erik Berge, Jacob Lothe, Kristin Stang Meløe (sokneprest) Kari Eika, Tore Hjalmar Tveite og Gudrun Aas Homstvedt (referent).

Forfall:

Harald Bugge, Sigrun Brun og Steinar Bakken

 

Åpning ble en avslutning i kirken, ved Kristin Stang Meløe

Saksliste

MR 111/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

MR 112/21 Pensjonsordning for barnehagen

Jens A. Bjelland fra KA kommer for å gi en orientering om pensjonsforholdene for barnehagens ansatte, sammen med Karl Georg Øhrn (Økonomidirektør i KD).

Vedtak: Saken utsettes til neste møte.

MR113/21 Godkjenning av referat fra MR 09. november 2021

Vedtak: Referatet fra menighetsrådsmøtet 13. november godkjennes.

MR114/21 Godkjenning og offentliggjøring av innkalling og referat

Det har kommet melding om at flere savner tilgang til innkallinger og referatene fra menighetsrådet. Helge Kjøllesdal sier at han kan legge det ut på hjemmesiden til Nordberg menighet, så lenge Unni Harsten er daglig leder.

Innkallingen legges på nettet med sakene, og en kort saksbeskrivelse.

Menighetsrådets referat legges ut med kort forklarende tekst og vedtaket. Referatene legges ut som vedtaksreferat.

Vedtak: Menighetsrådet takker Helge Kjøllesdal for at han vil publisere menighetsrådets innkallinger og referater på menighetens hjemmeside så lenge Unni Harsten er daglig leder.

Menighetsrådet ønsker å godkjenne referatene raskere, dvs. at menighetsrådets medlemmer får en frist på inntil en uke til å godkjenne referatet etter at det er mottatt på epost. Dersom det ikke er kommet innsigelser etter en uke, anses referatet som godkjent.

Menighetsrådets referat legges ut med kort forklarende tekst og vedtaket. MR 115/21

MR115/21 Høringssvar – kirkeordning

Nordberg menighetsråd er skeptisk til prostifellesråd modellene og har uttrykket dette tydelig i høringssvaret til Kirkerådet. Høringssvaret ligger vedlagt innkallingen.

Vedtak: MR takker for vel utført arbeid av komiteens medlemmer: Marius Mjaaland, Kristin Stang Meløe, Unni Harsten og Harald Bugge .

MR116/21 Økonomi

Julemarkedet engasjerte mange frivillige og det kom mange innom for å handle – det kom inn over kr. 160.000 i løpet av tre dager. Det er gledelig at inntektene ble så bra og gir muligheter for å satse videre på menighetens barne- og ungdomsarbeide.

Vedtak: Takk til Unni Harsten og hennes engler for den innsatsen de har gjort med julemarkedet.

MR ber administrasjonen å undersøke om det er mulighet for menigheten å melde seg inn i Frivillighetsregisteret.

117/MR Møtedatoer 2022

Alle møtene starter kl. 18.30

Vårsemesteret 13.01 torsdag, 17.2. torsdag, 24.3. torsdag, 28.4. torsdag, 19.5. torsdag og 16.6. torsdag

Menighetens årsmøte: etter gudstjenesten 1.mai.

Høstsemesteret 8.9. torsdag, 13.10. torsdag, 10.11. torsdag og 8.12. torsdag

Om møtetidspunktene ikke passer bes hver især om å komme med andre tidspunkter.

Vedtak: Møtedatoer for Nordberg menighetsråd i 2022 blir som foreslått over, på torsdager og 16.6 blir det menighetsrådsmøte med sommeravslutning.

Etterskrift: Etter vårt menighetsrådsmøte har det kommet fram at Fellesrådet har møter 17.2, 28.04, 13.10 og 8.12, som kolliderer med MR møter. Vi foreslår derfor at MR holdes på tirsdag samme uke (tas opp på neste MR møte).

MR118/21 Offersøknader

Det legges fram et forslag til offer til Nordberg menighet og eksterne organisasjoner. Det foreslås er fordeling på 50% til eksterne og 50% til Nordberg menighet

Vedtak: Den fremlagte offerliste for 2022 vedtas med 50% til eksterne og 50% til interne offerformål. Plasseringen av ofringene fordeles av soknepresten i henhold til gudstjenestelisten.

MR 119/21 Jubileumsuken

Informasjon ved Jakob Lothe om arbeidet som jubileumskomiteen gjør. Jubileumskomiteen fortsetter å planlegge jubileet uten å ta hensyn til eventuell nedstenging henhold til korona situasjonen.

Det er sendt søknader til ulike instanser for å få støtte til konserten. Budsjettet er på ca. 70 000. Oslo Bispedømmeråd støtter konserten med kr. 20 000 og Nordberg seniorstiftelse støtter konserten med 30 000.

Det er støtte hos Sparebankstiftelsen og Norsk Kulturråd, svar på søknadene kommer i 2022.

Menighetsrådet har så langt bevilget kr. 40 000 til jubileet.

Vedtak: Redegjørelsen tas til etterretning.

MR120 Valg av leder og nestleder

Sittende leder og nestleder har sagt seg villig til gjenvalg for 2022.

Vedtak: Bent Braskerud ble enstemmig valgt til leder i Nordberg menighetsrådet for 2022 og Bjarne Gaup ble enstemmig valgt til nestleder i Nordberg menighetsrådet for 2022.

MR121/21 Menighetens fremtidige rombehov

Komiteen redegjorde for menighetens fremtidige rombehov.

Vedtak: Redegjørelsen tas til etterretning.

MR122/21 Nyttårsdag i Vestre Aker kirke

Nordberg har ansvar for prostigudstjenesten 1. nyttårsdag kl. 12.00, Kristin Stang Meløe og Gudrun Aas Homstvedt deltar fra Nordberg sammen med prost i Vestre Aker, det er ønskelig med frivillige som kan være med på gudstjenesten.

Vedtak:

1. Orienteringen tas til etterretning

2. Fra menighetsrådet stiller Bjarne Gaup

MR123/21 Nytt fra fellesrådet

Det ble gitt en muntlig orientering.

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

MR124 Personalsituasjonen

Stillingen som daglig leder har vært lyst ut og det har det kommet to relevante søkere. Stillingen som menighetssekretær er enda ikke utlyst.

Else Berit Øren skal være vikar som menighetssekretær i 40% fra 1.1.2022. Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. MR 125/21

MR125/21 Valg stiftelsen Jfr. sak 101/21.

I forrige møte ble Trygve Bornø foreslått til styret for SNME. AU-MR foreslår som kandidater til styret for Stiftelsen Nordberg menighets eiendommer Andreas Rømming, Christian Drevon og Øyvind Jordheim for perioden 2021 til 2025. Det skal velges to kandidater til styret.

Det er anledning til å komme med forslag på andre kandidater i møte – disse må være forespurt i forkant.

Votering: Voteringen ble gjort ved håndsopprekking, Andreas Rømming, enstemmig valgt, Christian Drevon fikk ingen stemmer, Øyvind Jordheim fikk to stemmer og Trygve Bornø valgt med sju stemmer.

Vedtak: MR oppnevner til styret for Stiftelsen Nordberg menighets eiendommer for perioden 2021 til 2025: Andreas Rømming og Trygve Bornø.

MR126/21Byggesaken

Det gis en orientering om byggesaken i kirkerommet som siste sak på menighetsrådsmøte.

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning Eventuelt

MR127/21A Julens gudstjenester

Flere, men kortere gudstjenester eller de som er oppsatt. Foreløpig går staben for det som er planlagt, med grundig smittevern. Det er stort behov for kirkeverter.

MR127/21B Sommerens gudstjenester

Rotasjon på sommerens gudstjenester i samarbeid med Grefsen har vært vanlig i sommerferien. Nå kommer og Vestre Aker kirke inn ved at alle gudstjenester i skoleferien blir i Vestre Aker kirke og det er prester og organister fra de tre menighetene som har tjeneste i Vestre Aker. Dette er en prøveordning og den skal evalueres etter sommeren.

MR127/21C Ventilasjon i Kirkestuen

Kommentar om utskifting av ventilasjon i kirkestuen. Dagens ventilasjons anlegg fungerer ikke i dag.

Saken tas opp på neste menighetsrådsmøte?

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"