Referat Menighetsråd 22.02.2022

Referat fra møte i Nordberg menighetsråd 22. februar 2022, på Teams kl. 19.30 Til stede: Bent Braskerud (leder), Bjarne Gaut (nestleder), Solfrid Tandberg Øhrn, Marianne Utne, Geir Erik Berge, Kristin Stang Meløe (sokneprest), Harald Bugge, Sigrun Brun og Kari Eika.

Referat fra møte i Nordberg menighetsråd 22. februar 2022,

på Teams kl. 19.30

 

Til stede:          Bent Braskerud (leder), Bjarne Gaut (nestleder), Solfrid Tandberg Øhrn, Marianne Utne, Geir Erik Berge, Kristin Stang Meløe (sokneprest), Harald Bugge, Sigrun Brun og Kari Eika.

Tore Hjalmar Tveite var møtende vara uten stemmerett.

Forfall:             Steinar Bakken

Fra administrasjonen:  Gudrun Aas Homstvedt (referent).

Åpning             ved Bent Braskerud

 

Saksliste

MR 16/22         Godkjenning av innkalling og dagsorden

                        Referatet fra møte 13. januar er allerede godkjent.

                        Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent.

 

MR 17/22         Benkeputer

Det er ønskelig å ha sitteputer i kirkebenkene. Det er ikke rom for å kjøpe slike puter innenfor årets budsjett derfor må menighetsrådet arbeide med en ordning for finansiering av benkeputene.

AU foreslår at det kjøpes inn 100 stk. enkle puter med mål 40x50 cm, når finansieringen er ordnet.

Bjarne Gaut orienterte om 4 innkommende tilbud.

Vedtak: Forutsatt at finansiering kommer på plass, så går menighetsrådet går inn for 100 stk. enkelt puter 40x50 cm, vendbare. Menighetsrådet delegerer til AU og staben å ta stilling til de tilbudene som kommer inn.

 

MR 18/22         Budsjett 2022

Budsjettet for 2022 legges fram. Det er stor usikkerhet i forbindelse med inntektene fra loppemarked og julemessen. I budsjettet ligger disse inne med ca. 400 000. Dersom disse arrangementene ikke blir realisert vil det skape store vanskeligheter med å finansiere menighetens utgifter.

Budsjettet balanserer med håp og tro om at det blir julemarked og loppemarked.

Vedlagt ligger forslaget til budsjett. Det er det spesifisert hva som ligger i lønnsutgifter og hva som er tilskudd fra andre.

Vedtak: Menighetsrådet vedtar det framlagte budsjettet for 2022.

 

MR 19/22         Informasjon om hvem som sitter i komiteen for Stiftelsen Nordberg Seniordiakoni

Hvert år utlyses det midler til utdeling fra Stiftelsen Nordberg Seniordiakoni. Beløpet som det kan søkes om til senioraktiviteter er for kommende søknadsperiode på kr. 750 000 kr.

I forbindelse med tildelingen fra Stiftelsen Nordberg Seniordiakoni er det opprettet en komité. I denne komiteen sitter for Nordberg menighetsråd Bjarne Gaut, fra Diakoniutvalget Sigrun Brun, daglig leder Unni Harsten, for Maridalen menighetsråd Gunstein Hansen, disse kommer med en innstilling til Seniorstiftelsen i deres behandling av søknader for 2022-2023.

Vedtak: Saken er tatt til etterretning.

 

MR 20/22         Suppleringsvalg til SNMEs styre

Det ble fremmet et forslag om å utsette saken til et fysisk møte.

Saken ble vedtatt realitetsbehandlet med 5 mot 4 stemmer.

 

Det skal foretas et suppleringsvalg av kandidater til styret for Stiftelsen Nordberg Menighets Eiendomsstiftelse (SNME).

Menighetsrådet er SNMEs valgorgan. Menighetsrådet skal derfor velge supplementer til stiftelsenes styre som har sin valgperiode ut 2023.

Det er to plasser som skal fylles. Det er tre kandidater til disse plassene

  • Svein Harsten
  • Øyvind Jordheim
  • Petter Wistner

På menighetsrådsmøtet møte 13. januar vedtok menighetsrådet sak MR 10/22:

  1. at det er ønskelig at Øyvind Jordheim stiller, og
  2.    at stiftelsen som vi da trodde skulle supplere seg selv, så til tidligere medlemmer av SNME.

 

I ettertid er menighetsrådet gjort oppmerksom på at Stiftelsesloven § 28, 3 ledd           forstås av Stiftelsestilsynet slik at det er menighetsrådet som skal velge de supplerende styremedlemmene.

 

Votering:

Det ble reist krav om skriftlig valg.

 

Voteringsorden: I og med at Svein Harsten hadde stilt som betingelse for sitt kandidatur at Øyvind Jordheim ble valgt inn i styret for SNME, ble det først votert over Øyvind Jordheims kandidatur (Valg 1)

Valg 1: Øyvind Jordheim ble valgt med 6 mot 3 stemmer.

 

Videre votering:

Det ble votert over siste plassen i styret for SNME (valg 2) og Svein Harstens og Petter Wistners kandidaturer.

Petter Wistner fikk 4 stemmer.

Svein Harsten fikk 5 stemmer.

 

Valg 2: Svein Harsten ble valgt med 5 mot 4 stemmer.

 

Innstillingens andre ledd:

Menighetsrådet ber styret for SNME vurdere om det kan være tjenlig å endre vedtektene slik at styret også får en vararepresentant. Falt mot 4 stemmer.

 

Votering over innstillingens andre ledd:

Det var ikke krav om skriftlig avstemming på dette punktet.

 

Forslaget falt med 5 mot 4 stemmer.

 

Endelig vedtak etter dette:

Menighetsrådet valgte Øyvind Jordheim og Svein Harsten til SNMEs styre ut 2023.

 

 

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"