Referat 11. oktober 2022

Her kan du lese referatet til menighetsrådsmøtet 11. oktober 2022.

Referat menighetsrådsmøte 11. oktober 2022

18.30 i Ungdomshuset

Tilstede: Bent Braskerud, Bjarne Gaut, Kristin Stang Meløe, Sigrun Brun, Geir Erik Berge og Marianne Utle.

Andre som ikke sitter i menighetsrådet: Sissel Hodne Steen, Ørnulf Steen, Arna Østnor, Elisabeth Aas, Anna Hellebust.

Åpning: Sigrun Brun

MR 50/22           Innkalling og godkjenning av dagsorden

                              Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

 

MR 51/22           Misjonsrådet
Menighetens globale engasjement.

3-delt:

 1. Nordberg: Et sted i verden.
  Tanken bak: Å si noe om vårt globale engasjement. Vi plasserer oss i det store bildet.
  Gudstjenesten som et kjerneelement. Det begynner i det lokale, så blir dette engasjementet til broer til resten av verden. Til andre steder der de er opptatt av det samme.
  Mennesket er selv subjekt i sitt eget liv. Dette er viktig i forhold til de organisasjonene vi samarbeider med.
  Kirkemøtets vedtak fra 21: Hva betyr dette for oss?
  Kirkemøtet gav ny inspirasjon og dimensjon. Vi er en del av en verdenomspennende kirke.

Tiltak:
Rom for misjon i vår gudstjeneste på ulike måter. Vi er en del av den verdensvide kirke.
Vi skal kontakte studiestedene for å knytte til oss internasjonale studenter.
Vi vil legge til rette for at unge mennesker skal delta i utviklingen av strategien vår som menighet i det internasjonale fellesskapet.

Vi vil fortsette med menighetens misjonsprosjekt.
Vi vil fortsette med faste-aksjonen.

Vi vil innlemme det globale arbeidet i andre arrangement.

Vi vil være tilstede om noe skjer i lokalmiljøet.
Arbeide med spørsmål som retter konstruktive spørsmål om valg vi tar.

                                           

 1. Misjonsprosjektet på Madagaskar.

Menigheten legger til rette for forbønn, givertjeneste, formidling av informasjon og å skape interesse og engasjement for avtalen.

 

Sammen som kirke i hele verden. Her får vi mye informasjon, og gjennom dette får vi en opplevelse av å ikke være alene om dette.


Vedtak: MR takker misjonsrådet for dokumentet «Nordberg – et sted i verden» og slutter seg til de konkrete tiltakene

 

MR 52/22           Organisasjonsform - Nordberg menighets barnehage

Som en følge av endringer i barnehageloven må Nordberg menighets barnehage etableres som selvstendig rettssubjekt, innen 1. januar 2023.

MR’s utredningsgruppe, bestående av Bjørn Lang Wanger (styrer i barnehagen), Karl Georg Øhrn, Marianne Utle og Bjarne Gaut har siden sist MR hatt tre møter.

På bakgrunn av erfaringene i andre menighetsbarnehager i Oslo bispedømme er fire organisasjonsformer vurdert:

 1. Selvstendig stiftelse
 2. Tilslutning til Diakonhjemmets barnehager
 3. Tilslutning og KAs barnehagekonsern
 4. Skattefritt aksjeselskap, der aksjene eies av Nordberg menighet

Aksjeselskap som organisasjonsform sikrer menighetens nærhet til barnehagen og framtidig kontroll over driften og de ansattes pensjon.

Endringen vil ikke medføre økonomiske ulemper for barnehagen eller utgifter for menigheten.

Skulle vi på et senere tidspunkt ønske å slutte oss til KAs barnehagekonsern eller Diakonhjemmets barnehager har vi mulighet til det.

Endringen innebærer at barnehagens nåværende eiendeler (bankkonti og lekeapparater) inngår som et tingsinnskudd i det nye aksjeselskapet. Alle løpende avtaler og de ansatte (med pensjonsordninger) flyttes over til det nye aksjeselskapet gjennom en virksomhetsoverdragelse.  

 

Vedtak:

 1. MR vil gå videre i prosessen med å opprette et aksjeselskap, der aksjene eies av Nordberg menighet.
 2. MR engasjerer Deloitte til nødvendig juridisk bistand i prosessen, iht. vedlagt notat datert 30. september 2022.

Arbeidet inkluderer bistand til å opprette aksjeselskapet og til nødvendig revisjon av barnehagens verdier og redegjørelse for tingsinnskuddet.

Kostnaden på kr 35 000 +mva regnskapsføres som utgift i barnehagen.

 

Stiftelse av aksjeselskapet, med overføring av verdier, vedtekter og valgt styre kan formelt vedtas på MR 10. november eller 13. desember.

Daglig leder informerer KA om vedtaket.

 

MR 53/22           Oppfølging av møte med eiendomsstiftelsen.

Utsatt til neste gang.

 

MR 54/22           Oppfølging av bygningsmassen.

Menighetsrådet planlegger et nytt strategimøte om bygningsmassen på kort, mellomlang og lang sikt ut fra rombehovsplanen.

Vedtak:

På kort sikt:

Menighetsrådet ber eiendomsstiftelsen ta hensyn ønsker som har kommet frem i brev fra styrer i barnehagen i forhold til utbedringer av ungdomshuset.
Stiftelsen gjør andre utbedringer som de anser som fornuftige for å gjøre lokalet mer anvendelig som utleielokale forutsatt at det ikke går ut over barnehagedriften.

Kirkekjelleren:
Marianne sørger for oppdaterte tegninger av kirkekjelleren.

Det avtales møte med Fellesrådet med noen fra eiendomsstiftelsen og en eller to fra MR kirkekjelleren.
Mandat:
Avklare økonomiske forutsetninger/rammer. Er dette et lån? Bruksforutsetninger. Leieinntekter osv.
Overlevering av tegningene av romplanen i kjelleren.

Forslag til deltagere fra Nordberg: Toril Kjøllesdal/Svein Harsten, Marianne Utle, Bjarne Gaut

MR setter ned en gruppe som kan jobbe videre med kirkekjelleren.
Forslag til deltagere:
Bjarne Gaut, Geir Erik Berge, Marianne (deltar på møter der det er nødvendig), Andre?

På lenger sikt: Vi har nytt strategimøte om bygg i januar.

 

MR 55/22           Temperaturen i kirken.

Alle kirkerom er nå satt til 15 o  Kontorer og andre rom har 19 o
Vi har fått klager på at det er for kaldt i kirken fra flere i menigheten.
Situasjonen i Oslo: Noen kirker må i verste fall stenge på grunn av mangel på penger.
Vi har som menighet spilt inn til fellesrådet spørsmål om vi (fordi vi har bergvarme) kan ha det varmere mot å ha mer gravferder ol. Foreløpig er dette ikke aktuelt. Det fryktes at flere kirker må stenge iløpet av vinteren, og det arbeides med plan over hvilke kirker som i så fall stenges først.
Det er ikke gratis å varme opp kirken vår selv om vi har bergvarme, men det det er billigere.
Det er viktig at alle menigheter i Oslo er solidariske mot vedtaket.
Vi kan skaffe sitteunderlag eller pledd for å gjøre situasjonen litt bedre.

Vedtak:
Vi anmoder Gudrun til å lage passelig tekst til Lillians fredagsmail om ulltepper som kan klippes opp til sitteunderlag.
Vi bestiller 150 sitteunderlag fra Kina. Marianne/Gudrun bestiller.

Vi tar til etterretning at det blir 15 grader, og er solidarisk.

Kjøpe flere termometer for å sjekke hva temperaturen er ulike steder i kirken.

 

MR 56/22           Jubileumsuka. Informasjonssak.

Sissel Hodne Steen informerte.
Det er et variert og bredt program.

Jubileet skal både være historisk og fremoverskuende

Vi har gitt jubileumspreg på aktiviteter som allerede er.

Ønsker å få frem at Nordberg ønsker å være en inkluderende menighet med Kristus i sentrum.

Konserten tirsdag: Lokalt preg.

Z-Nordberg: Vil prøve å dra inn de som har vært der før i tillegg til de som er der nå.

Lørdag: Nordbergspeiderdagen.

Søndagen: Jubileumsgudstjeneste.

Se ellers jubileumsprogrammet.

 

MR 57/22           Eventuelt.

 1. Geir Erik: Kabel med ledning i ungdomshuset. Det er farlig. Og MÅ gjøres noe med.

 

 1. Vi starter prosessen med å finne nye medlemmer til MR på neste møte.

 

 1. Vi må få installert alarmanlegg i kirken. Er Verisure et alternativ (barnehagen bruker dette)? Hva er prisen?
Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"