Referat 10. november 2022

Her kan du lese referatet fra 10. nov. 2022

Referat menighetsrådsmøte 10. november 2022

18.30 i Ungdomshuset

Til stede: Bent Braskerud, Bjarne Gaut (referent), Kristin Stang Meløe (Sogneprest), Sigrun Brun, Harald Bugge, Solfrid Øhrn, Geir Erik Berge (fra kl. 19.15-20.40)

Fraværende: Marianne Utle (daglig leder), Tore Tveite (vara), Steinar Bakken, Kari Eika

Andre deltagere utenfor menighetsrådet:            Eivin Vonen

 

Åpning: Solfrid Øhrn

 

MR 58/22       Besøk av våre ansatte. Eivind Vonen og kirkemusikk.

Eivind Vonen informerte om sitt arbeid i en 60% stilling i Nordberg menighet.

Vonen er mye involvert i gudstjeneste og seniorarbeid, mindre i kor på kveldstid. Et fellestrekk er at mye av musikken er forankret i menighetslivet og frivillige.

Vonen trakk spesielt fram

  • Den frivillige forsangertjenesten, som gjør at behovet for innleide sangere blir mindre.
  • Liturgisk kor, som er et mindre prosjekt drevet av mer erfarne, frivillige korsangere (3 gudstjenester pr semester).
  • Band – viktig for å fylle ut mangfoldet mht. smak. Utøverne består av tidligere konfirmanter og bandfolk, og bare i mindre grad betalte musikere (men med redusert lønn). Bandgudstjenestene (3 pr semester) treffer bredt og til dels andre grupper.
  • Innleide musikere ved spesielle anledninger.

Jubileumsuke – fokus på jubileumskonsert som viste fram lokale krefter.

Selv om menigheten har store menneskelige ressurser, mangler det en del på instrumenter og utstyr. For å gjøre musikklivet enda bedre ønsker Vonen seg (i prioritert rekkefølge):

  • Bandrom i kirkekjelleren. Ettertraktet blant ungdom.
  • Nytt stort flygel
  • Nytt orgel til erstatning for det elektroniske (et langsiktig mål).

Vedtak:

MR takker for informasjonen, og tar med seg utfordringene og ønskene videre.

MR ber om at det legges fram en helhetlig plan for menighetens kirkemusikalske arbeid til menighetsrådsmøtet i januar 2023.

 

MR 59/22       Informasjonssak om strøm

Mange i menigheten har spurt om vi kan øke temperaturen til 19 grader. Fellesrådet har ikke mulighet til å dekke den ekstra kostnaden dette utgjør.

Det er bestemt at det skal økes til 19 grader i alle kirker i Oslo fra 1. søndag i advent og frem til jul pga. en ekstra bevilgning i strømstøtte.

Vedtak: MR tar orienteringen til etterretning.

 

MR 60/22       Jubileet

Det ble gitt en kort oppsummering av jubileet totalt sett.

Vedtak:

MR tar orienteringen til etterretning, og sender en stor takk til jubileums-komiteen som har holdt i trådene for å få til et flott arrangement.

 

MR 61/22       Nytt fra staben:

Kort oppdatering: 
Christian Volden er nå innsatt som kapellan.
Kristin er ikke lenger fungerende prost i tillegg til sogneprest.
Elisabeth Danielsen Haare er i 30 % studiepermisjon.

Marianne Utle har blitt daglig leder og trenger avløser på kirkekaffe. Marianne kan lage google-dokumenter med oversikt over datoer, sørge for alle innkjøp og lære opp nye, men trenger noen som kan ringe rundt og finne folk til alle dagene.

Vedtak:

MR foreslår at kirkekaffearrangørene knyttes til menighetens faste gudstjenestegrupper, og de ber staben organisere dette.             

MR 62/22       MR’s måte å arbeide på internt.

Vedtak:

Menighetsrådet tar diskusjonen om rådets interne arbeidsform til etterretning.

 

MR 63/22       Oppfølging av møte med eiendomsstiftelsen.

Se vedlagt notat om begrepet «til menighetens beste».

Vedtak:

  1. Menighetsrådet slutter seg til at dokumentet med de merknader som kom fram i møtet og mener det er et godt utgangspunkt for samarbeid med eiendomsstiftelsen.
  2. MR oversender dokumentet til eiendomsstiftelsen som utgangspunkt for samarbeid.
  3. MR tar initiativ til et møte med eiendomsstiftelsen i februar.

 

MR 64/22       Bruk av ungdomshuset.
MR ønsker følgende prioriteringer for bruk av ungdomshuset:

                        Vedtak:

Ungdomshuset skal støtte opp under barnehagens drift og menighetens behov for rom til aktiviteter for barn og ungdom. Det er et ønske at ungdomshuset kan avlaste kirkestua til menighetens eget arbeid blant barn og unge spesielt. I tillegg til dette skal det være et godt utleielokale som kan bringe inntekter til drift av bygningsmassen.


MR 65/22       Valg av nytt MR og valg av leder/nestleder for 2023.

Bent Braskerud varslet at han trekker seg som leder for MR fra nyåret. Ny leder må velges på møtet i desember.

MR må også sette ned en valgkomité som jobber frem til valg på nytt MR høsten 2023. Valgkomiteen består vanligvis av MR-medlemmer som ikke stiller til nyvalg.

Vedtak:

Arbeidsutvalget sondere hvem i dagens MR som er lederkandidater for 2023 og hvem som skal være valgkomité til valg av neste MR.

 

MR 66/22       Studentbyen på Kringsjå

Vi ønsker å søke Studentsamskipnaden om de kan sette opp en tavle for plakater ved KIWI. Plakater om hva som skjer i nabolaget kan være med å forebygge ensomhet hos studenter, samt lokal tilhørighet. Dette er en konkret oppfølging av innlegget til Vestre og panelsamtalen som fulgte.

 

Vedtak:

MR hender seg til SiO/Norgesgruppen med forespørsel om de kan sette opp en oppslagstavle.

  

MR 67/22       Kirkekjelleren

Saken utsettes til neste møte.

 

Sak 68/22       Eventuelt

Lys våken etterspør nattevakter 26-27. november.

Vedtak:

MR oppfordrer staben om å spørre to foreldre.

 

Sak 69/22           Budsjettforslag trosopplæring 2023

                              Fristen for å levere inn budsjettforslag til fellesrådet er i dag 10.11.22. Trosopplærer                   har sendt inn forslaget (vedlegg 1) og daglig leder har sett igjennom og kvalitetssikret                           tallene.

                              Vedtak:

Nordberg menighetsråd vedtar budsjettforslaget for trosopplæring i Nordberg/ Maridalen menigheter 2023.

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"