Musikk i kirkene våre

Grorud menighet har et rikt og variert musikkliv, mye takket være våre organister, kantorer, korledere og korene som til daglig øver i kirkene våre.