Gravferd - Å ta avskjed, skritt for skritt

Hvilken farge har avskjeden? Blir den tegnet i bare svart og grått? Kanskje noen ville ha brukt gule, røde eller grønne tegnestifter? Avskjeden er annerledes, forskjellig for hver og en av oss. Alle må bruke sine farger og gå sine skritt.

Gravferden er kanskje for mange det største og det vanskeligste skrittet. Mange tanker og forventninger er knyttet til gravferdsdagen. For alle skritt og for alle farger skal det være rom. Gravferdsritualet skal legge til rette for dette, skal være til hjelp for de pårørende, for familie, venner og bekjente.

I ritualet er det rom for personlige uttrykk, gjennom minneord, lesninger, salmer, sanger og musikk kan det skapes rom for avskjeden. Samtidig er de gamle symbolene bærende: tekster fra Bibelen som kan gi hjelp til å finne ord, jordpåkastelsen som minner om dåpens vann som ble rislet over hodet tre ganger, slik det nå kastes jord på båren tre ganger. En bro kan bygges, det kristne håp om evigheten kan minne om at døden ikke har det siste ord.