Fellesskap og samtale

Kirkens omsorgstjeneste kalles diakoni. Det er evangeliet i handling. Det kommer til uttrykk gjennom  nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kampen for rettferdighet.

Jesus brydde seg om mennesker. Han forkynte, han hjalp de som trengte det og ga utstøtte en plass i fellesskapet. Ifølge Bibelen brukte Jesus begrepet diakonos ('tjener') om seg selv. Diakoni er evangeliet i handling. Vi kan være Guds hender i verden.

 I den hverdagslige omsorgen for naboen og i den gode samtalen og i gode felleskap med hverandre. I arbeid for klima og lokalt og internasjonalt engasjement for nedkjemping av fattigdom. Diakonien ønsker å fremme respekt og verdighet. Den vil bidra til at mennesker kan leve i forsoning med seg selv og andre, og til å myndiggjøre mennesker i eget liv.