Ledig soknepreststilling på Bøler

Til sommeren går nåværende sokneprest av med pensjon. Stillingen er lyst ut med søknadsfrist 28. februar

Ledig soknepreststilling på Bøler

Sokneprest i Bøler sokn

Søndre Aker prosti, Den norske kirke, Oslo bispedømme

Bøler menighet, et sted for tro, kultur og debatt, søker ny sokneprest. Vi ønsker oss en tydelig og samlende leder som vil videreutvikle og fornye det gode og mangfoldige arbeidet i menigheten under visjonen: "Jo dypere røtter, jo videre grener".

Bøler kirke, vigslet i 2011, er et nytt og moderne kirkeanlegg, en kombinasjon av katedral og arbeidskirke med svært gode kontor- og forsamlingslokaler. I kirkebygget er det også en to-avdelings barnehage som menigheten eier, med 30 barn. Den nye kirken har gitt menigheten mange nye muligheter, ikke minst innen barne- og ungdomsarbeidet. Bøler kirke er også blitt en viktig kultur- og konsertkirke med stor aktivitet året rundt og et eget kulturutvalg som utarbeider kulturprogram hvert semester. Det arbeides aktivt for å knytte kor og korps i nærmiljøet til kirkerom og gudstjenesteliv. Menigheten har et bredt musikalsk uttrykk, noe som også kommer til uttrykk i gudstjenestearbeidet, og vi søker en sokneprest som vil støtte opp under og videreutvikle dette mangfoldet.

Bøler sokn hører inn under Østensjø bydel og har en befolkning på nærmere 14 000. I overkant av 9 000 er medlemmer av Den norske kirke. Bebyggelsen består vesentlig av boligblokker, rekkehus og spredt villabebyggelse. Bøler grenser inn til Østmarka som gir flotte rekreasjonsmuligheter. Det er ansatt daglig leder og tre prester i hel stilling; trosopplæringsleder, diakon og kantor i deltidsstillinger. Daglig leder og sokneprest har et tett samarbeid med ukentlige møter. 

Gudstjenesten er menighetens hovedsamling med gudstjeneste hver søndag. I 2019 var gjennomsnittsframmøtet 126. En rekke frivillige bidrar med ulike oppgaver i gudstjenesten, og konfirmanter deltar som ministranter. Menighetsrådet har trosopplæring og barne-, ungdoms- og familiearbeid som viktige satsningsområdet. De to kapellanen har hovedansvar for henholdsvis familie – og ungdomsarbeidet. Trosopplæring leder har hovedansvar for trosopplæringen, men soknepresten og de øvrige ansatte er viktige medspillere. 

Soknepresten vil ha et særlig ansvar for menighetens voksen- og eldrearbeid, bl.a. i samarbeid med diakonen og mange frivillige. Det er jevnlige hyggetreff for eldre, månedlige tekstsamtaler (tro og tvil) for interesserte og åpent hus hver torsdag. Soknepresten vil også delta i ulike sammenhenger i lokalmiljøet, og vi ønsker en sokneprest som vil profilere Bøler menighet i nærmiljøet på en god måte. De tre prestene fordeler tjenesteuker (gravferd og vigsler) seg imellom etter turnus soknepresten har ansvar for. I 2019 var det 97 gravferder, et antall som er noe synkende.

Innenfor menighetens grenser er det tre barneskoler, to ungdomsskoler og en videregående skole. Menigheten har egen barnehage i tillegg til mer enn 20 andre barnehager som holder til på Bøler. Det er godt samarbeid både med skoler og barnehager, ikke minst knyttet til høytidene.

Prosten i Søndre Aker har også kontor i Bøler kirke, og soknepresten samarbeider tett med denne. 

Søkerlisten kan bli offentliggjort, selv om søkere ber om ikke å bli ført opp på den offentlig søkerlisten. Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder med tanke på endringer i lover, tariffavtaler, reglement samt avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål og tjenestedistrikt. Tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest, jf. politiregisterloven § 39) må fremvises. Den tilsatte må være villig til å delta i arbeidsveiledning. Det er innført seks måneders prøvetid.

Søknader leveres elektronisk med CV, vitnemål og referanser. For veiledning, kontakt personalrådgiver Mette Kristin Brenna, tlf. 41237435

Søknadsfrist:28.02.2021

Arbeidsgiver:Den norske kirke

Stillingstittel:Sokneprest i Bøler sokn

Stillinger:1

Heltid / Deltid:Heltid

Ansettelsesform:Fast

Stillingsprosent:100

Webcruiter-ID:4305726792 

Arbeidsoppgaver

 • Lede prestetjenesten i soknet
 • Ansvar for gudstjenester og kirkelige handlinger etter gjeldende turnus
 • Prestene deltar i trosopplæringstiltak der gudstjenesten er en del av tiltaket
 • Ansvar for menighetens arbeid for voksne
 • Stimulere til et aktivt menighetsliv som har gudstjenesten og menighetens visjon som utgangspunkt
 • Samarbeid med ulike samarbeidspartnere og institusjoner i nærmiljøet og profilere menigheten i lokalmiljøet
 • Delta i MR/AU, gudstjenesteutvalg og andre aktuelle råd og utvalg i menigheten
 • Delta i beredskapsordningen i bispedømmet samt fagdager og andre samlinger i regi av prost og biskop

Kvalifikasjoner og egenskaper 

 • Trygg og reflektert liturg, predikant og leder av prestetjenesten
 • Lyttende, livsnær og dialogisk i samtaler og forkynnelse 
 • Evne til å kunne arbeide selvstendig så vel som i team, og ønske om å bygge menighet i tråd med menighetens visjon
 • Evne til å motivere og engasjere ansatte og frivillige medarbeidere 
 • Evne til fleksibilitet og raushet i møte med andre og vilje til utstrakt samarbeid i nærmiljøet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • theol eller tilsvarende med praktikum

Vi tilbyr

 • Svært gode kontorlokaler og arbeidsforhold i Bøler kirke
 • Arbeidsveiledning
 • Godgjøring etter gjeldende regelverk
 • Stillingen lønnes i 1555 Sokneprest
 • Vanlige regulativmessige godtgjørelser etter gjeldende satser
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Bedriftshelsetjeneste

General Ruges vei 51, 0691 Oslo, Norge

Kontaktinformasjon

Eigil Morvik, Prost, 92 44 11 44,  em338@kirken.no

Dag Auli, Sokneprest, 91 57 76 94,  da379@kirken.no

Søndre Aker prosti ligger sørøst for Oslo sentrum og består av ti sokn sammenfallende med de tre bydelene Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand. I underkant av 60 % av de 135 000 innbyggerne tilhører Den norske kirke, men medlemsprosent og alderssammensetning varierer mye fra menighet til menighet. Prostiet har i dag 21 menighetsprester i tillegg til prost, prostiprest og noen institusjonsprester.
Prestenes tjenestedistrikt omfatter hele prostiet, men den enkelte prest har hovedtyngden av sitt ansvarsområde knyttet til den lokale menigheten. Prestene deltar i beredskapsordning og andre fellesordninger etter avtalt turnus. Flere av menighetene samarbeider over soknegrensene, spesielt innenfor konfirmantarbeid, diakoni og gudstjenester. To ganger pr semester arrangeres det fagdager for prestene i regi av prosten.

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"