Tilgjengelighet

- Det er en HC-parkeringsplasser ved kirken. Denne er plassert ca. 60 m fra hovedinngangen. Det er mulig å kjøre helt til inngangsdøren for å slippe av de som har behov for transport frem til inngangsdøren, men unødvendig kjøring til inngangsdør ikke er ønskelig - Det er flatt terreng frem til hovedinngangsdøren fra parkeringsplassen og trinnfritt inngangsparti til kirken - Det er flere HC-toalett lett tilgjengelig - Kirkerommet har installert Teleslynge og trinnfri atkomst via rampe til alterringen - Menighetssal er tilgjengelige for alle, og har tilgang til HC-toalett