Kirken og Livets store hendelser

Det er lange og gode tradisjoner i Norge for å døpe og konfirmere barn, og mange gifter seg i kirken. Når livet en gang tar slutt, velger mange å ta avskjed med den døde i en kristen seremoni, der håpet om oppstandelse får lyde. Alle disse store hendelsene i livet finnes det lange kirkelige og sosiale tradisjoner for. Les mer om hvordan dette foregår i Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker sokn!