Dåp

Dåpen er en av de store dagene i familien. Dåpsdagen er en markering og feiring av barnet som er født. Men den er noe mer. Dåp er ett av kirkens to sakrament. Det er en hellig handling kirken utfører på oppdrag fra Jesus.  Dåpen innebærer at barnet blir medlem i Den norske kirke og mottar løftet om Guds nærvær gjennom hele livet.

Presten som har ansvar for gudstjenesten den søndagen barnet blir døpt, kontakter foreldrene for en dåpssamtale i forkant av dåpen.

Her vil vi snakke om dåpen, og spørsmål om de praktiske sidene ved dåpen og gudstjenesten blir også tatt opp.

Avtale om dåp gjøres med Kirketorget – et felles kontor for alle kirker i Oslo. Kirketorget har telefonnummer: 23 62 90 09 (e-post: kirketorget@oslo.kirken.no)

Vi har dåpssamtale også med de som feirer dåp i en annen kirke.