Konfirmasjon

Her finner du generell informasjon om konfirmasjon i Den norske kirke. For å vise konkret informasjon om konfirmanttiden i Ullern og påmelding, trykker du på boksen "Konfirmant 2023" nedenfor. For mer informasjon om det å være konfirmant se nettsiden: konfirmant.no.

Ordet konfirmasjon kommer av det latinske verbet confirmare, som betyr å styrke, bekrefte, stadfeste eller "å gjøre sterk". Konfirmasjon er en gammel tradisjon for å markere overgangen fra barn til voksen.

Den norske kirkes ordning for konfirmasjon er i dag en forbønnshandling med bekreftelse av Guds løfter ved dåpen. Å være døpt er en forutsetning for å delta i selve konfirmasjonsgudstjenesten, men alle kan delta i konfirmasjonstiden i Den norske kirke. Konfirmasjon og dåp henger sammen. Derfor blir mange unge døpt i løpet av konfirmasjonstiden.

Sitat

Reparere, abstrahere, kontrahere, titulere, konfirmere!

Tid for refleksjon og opplevelse

Konfirmasjonstiden er en tid for refleksjon og opplevelse. I løpet av konfirmasjonstiden får ungdommene vite mer om seg selv, kristendommen og Gud - og om hva troen kan bety i hverdagen.

Les mer