Dåp

Dåpen er en flott seremoni som både markerer starten på livet og setter livet i en større sammenheng. Mange barn døpes når de er noen måneder gamle – andre blir døpt senere i livet. Vi er glade for å kunne legge til rette for at barn i ulike aldre, ungdommer, voksne eller hele familier kan døpes.

Dåpen er en hellig handling, et sakrament, hvor Gud bekrefter og velsigner den som døpes. Gjennom dåpen blir vi en del av den verdensvide kirke, og medlem i den lokale menigheten der vi bor. Den som døpes blir omsluttet av Guds kjærlighet og frelse.

Dåpsdagen er en festdag og har en lang tradisjon i landet vårt. For mange er dåpen en viktig markering og feiring av livet. Barn, unge og voksne er like velkomne til dåp. Velkommen til å ta kontakt med oss i Ullern menighet ved spørsmål om dåp. Elektronisk påmelding finner du på minkirkeside.no/oslo

Sitat

Det skjer et under i kirken, større enn verden vet. Barnet får del i Guds rike, svøpt i hans kjærlighet.

Dåpssalme, nr 591