Vigsel i kirken

Bryllup er en fest for kjærligheten. To mennesker lover å elske og ære hverandre, og å holde sammen i gode og onde dager resten av livet. Det handler om de to, men de står ikke alene. Løftene gis med vitner tilstede.

Ekteskapsinngåelse eller vigsel er en offentlig handling som kan skje borgerlig eller kirkelig. I vitners nærvær gir paret hverandre løfte om at de vil leve sammen resten av livet. En godkjent vigselsperson skal erklære at ekteskapet gyldig. Et bryllup kan være enkelt eller påkostet. Paret kan være unge eller godt voksne, kvinne og mann, eller to av samme kjønn. Den norske kirke tilbyr kirkelig vigsel til alle par som ønsker dette.

Kirkemøtet vedtok i 2017 en ny liturgi, som kan benyttes både av likekjønnede og ulikekjønnede par. Den norske kirke har etter dette to liturgier for ekteskapsinngåelse. Liturgien fra 2003 gjelder fremdeles kun for ulikekjønnede par. Paret som skal vies kan feire dagen med familie, slekt og venner. De kan si ja til hverandre med bare prest og forlovere tilstede. Stort eller lite bryllup – i kirken legges livet frem for Gud med bønn om velsignelse. Alle par som er borgelig viet er velkomne til kirken for å be om forbønn for samlivet. For dette har kirken en egen liturgi.