GRAVFERD

Den norske kirke skal yte gravferds tjenester for hele befolkningen, uavhengig av tro eller kulturell bakgrunn. Dette betyr at vi i Den norske kirke sørger for at alle får gravplass og grav. I Kautokeino sokn har vi to kirker med tilhørende kirkegårder, Kautokeino kirke og Máze kirke.