Heim kirkelige fellesråd

Hver kommune i Norge har et kirkelig fellesråd. Heim kirkelige fellesråd (HKF) som styre  er et folkevalgt organ. Styret er representert av to valgte personer fra hver av de 4 menighetsrådene i Heim (Halsa, Vinje, Hemne og Heim sokn), en representant oppnevnt av biskopen og en representant fra Heim kommune.

Kirkevergen er daglig leder av kirkelig fellesråd og har det daglige arbeidsgiveransvar for alle ansatte som lønnes over fellesrådets budsjett. Virksomheten er delt i to soner, Heim kirkekontor Kyrksæterøra og Heim kirkekontor avd. Liabø. 

I fellesrådsområde er det ansatt 3 prester, prosten har arbeidsgiveransvar for prestene noe som gjør at arbeidsgiverlinjene er to-delt. 

Nidaros bispedømme er delt i 9 prostier. Heim kirkelige fellesråd hører til under Orkdal prosti i Nidaros bispedømme. I prostiet er det 6 fellesråd (Hitra, Frøya, Rindal, Orkland, Skaun og Heim). 

Kirkelig fellesråds ansvar og virksomhet

var regulert gjennom den gamle Kirkeloven (KL), nå trossamfunnsloven. Gravferdsvirksomheten reguleres gjennom Gravferdsloven. Kirkeloven innebærer at kommuner med flere sokn har to organer som representerer soknet - menighetsråd og fellesråd. Disse to organene står ikke i noe overordnet eller underordnet forhold til hverandre. De er hver for seg selvstendige med hver sine ansvarsområder.

Fellesrådets oppgaver

 • bygging, drift og vedlikehold av kirker

 • anlegg, drift og forvaltning av gravplasser

 • opprettelse og nedleggelse av stillinger som lønnes over fellesrådets budsjett
 • anskaffelse og drift av menighets- og prestekontor

 • administrativ hjelp for prosten når staten yter tilskudd til det

 • anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring


Finansiering av Den norske kirke

Trossamfunnsloven § 14:

Staten gir tilskudd til prestetjenesten og kirkens virksomhet nasjonalt og regionalt. Staten kan også gi tilskudd til andre kirkelige formål.

Kommunen gir tilskudd til kirkens virksomhet lokalt, herunder tilskudd til bygging, vedlikehold og drift av kirkebygg. Tilskuddet skal sikre at kirkebyggene holdes i forsvarlig stand, slik at de kan benyttes til gudstjenester og kirkelige handlinger. Tilskuddet skal også sikre at soknet har tilfredsstillende bemanning ved gudstjenester og kirkelige handlinger, herunder kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og tilstrekkelig administrativ hjelp. Kommunens tilskudd gis etter budsjettforslag fra soknet. I budsjettforslaget skal også tilskudd til kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk inngå.

Heim kirkelige fellesråd er også gravplassmyndigheten i Heim. Kommunen yter tilskudd til drift av gravplassene, jf. gravferdsloven § 3. 

Faste styremedlemmer 2023 - 2027

Utvelgelse av styreleder og nestleder gjøres årlig av faste medlemmer av kirkelig fellesård. Alle har stemmerett i kirkelig fellesråd foruten Kirkevergen. 

 • Stig Ove Rossvoll (leder 2023-2024)

 • Astri Wessel (nestleder 2023-2024)

 • Gerd Bodil Hauge 

 • Unny Helmersen

 • Jorunn Tøndel

 • Heidi Løkhaug

 • Ann Turid Hansen

 • Ola Lian

 • Jon Nilsen (biskopens representant) 

 • Marthe Halvorsen (representant fra kommunen)

 

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"