Vigsel i kirken

Det er stor begivenhet i samfunnet når to mennesker velger å starte en familie sammen. Her får du nyttige tips hvis du går med gifteplaner.

Kirkelig vigsel er en handling av gudstjenestlig karakter.Å inngå ekteskap ved kirkelig vigsel gir en fin start på fremtiden dere går i møte. Det leses fra Bibelen, vi synger salmer sammen, presten holder en tale og vi ber for ekteskapet deres.

Dere kan velge salmer selv, velge bibeltekster, velge form på selve ekteskapsinngåelsen, komme med ønsker til organisten når det gjelder inngangs- og utgangsmusikk, - og, eventuelt, ha med egnet sang eller musikk i tillegg. Det kan også pyntes til vigselen etter personlig ønske og smak. Kirkerommet og handlingen krever at alt bevisst tenkes innenfor det som er naturlig i kirkelig sammenheng.