Menighetsbudet

Her kan du lese "Menighetsbudet", menighetsblad for Biri menighet.