Vielse i kirka

Ønsker dere å vies i en av våre 8 kirker i Gjøvik? Her kan du lese hvordan dere skal gå fram når dere planlegger vigsel. Boksen "Veien til ekteskapet- steg for steg" gir dere trinnvis informasjon om alle papirer og skjemaer som må fylles ut.

Aller først kontakter dere oss for å avtale dato og sted for vigsel. Deretter sender vi en bekreftelse på mail. Videre skal dere sende utfylte skjemaer for “prøving av ekteskapsvilkår” og ”forlovererklæringer” til folkeregisteret. Folkeregisteret utsteder da en ”prøvingsattest” som sendes til kirkekontoret, eventuelt avtal at folkeregisteret sender denne til kirkekontoret. Dette må skje senest tre uker før vigselen.

Om dere har spesielle ønsker for musikk under vigselen, må dere kontakte organisten i god tid for nærmere avtaler.

Presten tar kontakt med dere for en vigselssamtale i kirken der vielsen skal skje. I samtalen gjennomgås vigselsliturgien og hvordan alt gjøres rent praktisk under vielsen.

Ønsker dere å pynte i kirken før vielsen, må dere ta kontakt med oss, og vi vil være behjelpelig med tilgang til kirkerommet før bryllupet finner sted.

Det sendes ikke regning i forbindelse med bryllup, dersom minst en av brudefolkene er medlem av Den norske kirke, og bor i kommunen der vielsen finner sted (eller har vært folkeregistrert i Gjøvik kommune innen de siste 5 år før vigselen gjennomføres).