Utleie til konserter, minnesamvær, dåpsselskap m.m.

Her kan du finne våre priser på utleie. Vi leier ut alle våre kirker og  kirkebygg til ulike selskaper, konserter og arrangement. Se under for mer informasjon. Ved spørsmål ta kontakt med kirkekontoret.