Kor og musikk

Nedre Eiker kirke har flere kor og samarbeidskor med Mjøndalen kirke. Vi har kor for alle aldre!