Vielse i kirken

Bryllup er en fest hvor vi både feirer og forankrer kjærligheten. To mennesker lover å elske og ære hverandre, og å holde sammen i gode og onde dager livet ut. Det handler om de to, men de to står ikke alene. Løftet blir gitt med vitner til stede.

Bryllup eller vigsel er en offentlig handling som kan skje kirkelig eller borgerlig. I vitners nærvær gir to mennesker hverandre løfte om å leve sammen resten av livet. En godkjent vigselsperson skal erklære ekteskapet gyldig. Hvert eneste bryllup i kirken har sitt særpreg. Noen ønsker å ha det helt enkelt, mens andre vil gjøre mer ut av merkedagen.

Noen feirer dagen med familie, slekt og venner, mens andre bare med forlovere til stede. Stort eller lite bryllup – i kirken blir livet lagt fram for Gud med bønn om velsignelse. Par som er borgelig viet kan få en kirkelig forbønnshandling for ekteskapet sitt i kirken. Kirkemøtet vedtok 30. januar 2017 en ny vigselsliturgi som ønsker likekjønnede par velkommen til å gifte seg i Den norske kirke. Mer informasjon og praktiske råd til dem som planlegger bryllup i kirken, finnes i lenkene under.