Konfirmasjon

Å være konfirmant i kirken handler om å utforske kristen tro og livets store spørsmål. Du er velkommen uansett om du tror, tviler eller bare er nysgjerrig.

Konfirmasjon har lange tradisjoner i landet vårt. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske verbet confirmare, som betyr «å bekrefte» og «å gjøre sterk». Dåp og konfirmasjon hører sammen. Dåpen gir oss en plass i Guds familie, og vi tegnes med korsets tegn for å høre Jesus til. Konfirmasjonen er en bekreftelse av Guds løfter i dåpen.

 Konfirmanttiden er den mest omfattende trosopplæringen i menigheten. Alle kan delta som konfirmant i Den norske kirke, men å være døpt er en forutsetning for å delta i selve konfirmasjonsgudstjenesten. Den norske kirke anerkjenner enhver kristen dåp utført i et annet kristent kirkesamfunn. Det er fullt mulig å bli døpt som tenåring.

Sitat

For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.

Jeremia 29,11

Artikkelsnarveger