Konfirmasjon

Å være konfirmant i kirken handler om å utforske kristen tro og livets store spørsmål. Du er velkommen uansett om du tror, tviler eller bare er nysgjerrig.

Konfirmasjon har lange tradisjoner i landet vårt. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske verbet confirmare, som betyr «å bekrefte» og «å gjøre sterk». Dåp og konfirmasjon hører sammen. Dåpen gir oss en plass i Guds familie, og vi tegnes med korsets tegn for å høre Jesus til. Konfirmasjonen er en bekreftelse av Guds løfter i dåpen.

 Konfirmanttiden er den mest omfattende trosopplæringen i menigheten. Alle kan delta som konfirmant i Den norske kirke, men å være døpt er en forutsetning for å delta i selve konfirmasjonsgudstjenesten. Den norske kirke anerkjenner enhver kristen dåp utført i et annet kristent kirkesamfunn. Det er fullt mulig å bli døpt som tenåring.

Artikkelsnarveger

Sitat

For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.

Jeremia 29,11

Artikkelsnarveger