Frivillighet

Har du lyst til å bidra?

Har du lyst til å bidra? Mange opplever det som givende å delta aktivt i menighetens arbeid.

Nedre Eiker menighet trenger alltid flere hender og gode ideer.

Du bestemmer selv hva du vil gjøre, og hvor ofte du vil være med.

Det kan være oppgaver tilknyttet til gudstjenesten, vert til Åpen Kirke, hjelp med menighetsbladet, matlaging til våre arrangement eller oppgaver i Tro og Lys-fellesskapet. Vil du synge i kor eller være med å lede barne- og ungdomsarbeidet i menigheten.

Nedre Eiker menighet ønsker også å høre dine forslag og drømmer.

Ta kontakt med diakonen i Nedre Eiker menighet dersom du ønsker å være med som frivillig, eller om du ønsker mer informasjon om tilbud og aktiviteter.