Diakoni og omsorg

Diakoni er kirkens omsorgsarbeid. Gjennom liv og tjeneste ønsker kirken å gi Guds kjærlighet og omsorg til alle mennesker og alt det skapte.

Det diakonale arbeidet ledes av diakonen.