våre bygg

Nedre Eiker kirke er hovedkirken vår. Videre har vi to kapeller, og et menighetssenter