Gravferd

I gravferden tar vi farvel med den døde. Vi takker for livet, overlater den døde til Gud og løfter frem håpet om og troen på oppstandelsen og det evige liv. Alle disse elementene hører hjemme i kirkens ordning for gravferd. Dette er en gudstjenestelig handling og består av musikk, salmer, minneord, bibeltekster, andakt og bønn. Salmer og musikk som benyttes i gravferden skal tilpasses gravferdens gudstjenestelige karakter.

Mange følelser melder seg i møte med død og gravferd. De som står nærmest den som er gått bort må også forholde seg til en rekke praktiske, juridiske og økonomiske spørsmål. I løpet av kort tid må det blant annet tas valg når det gjelder seremoni, gravferdsform og hvor det skal finne sted. Hva ønsket avdøde selv?

Åssiden kirke (med ca 350 sitteplasser) er et rom for alle anledninger. Her feirer vi livet i takknemlighet og her samles vi i sorg ved livets slutt. Kirkerommet kan romme alle våre følelser og hele vårt liv.

Kirkerommet er ikke et nøytralt og historieløst rom, men er et rom vevet inn i våre livshistorier. Her har vi feiret dåp, konfirmasjon og bryllup, deltatt på gudstjenester og konserter. Åssiden kirke er et godt sted å være når vi skal ta avskjed med en av våre nærmeste, ved begravelse eller bisettelse. Kirken kan brukes både når det forventes mange eller bare noen få på gravferdsdagen. I Åssiden sokn har vi også et vakkert kapell (med ca 100 sitteplasser) på kirkegården. Dette brukes ofte til bisettelser og begravelser.

På lenkene under finner du mer informasjon om ulike sider ved gravferd i Den norske kirke.