Vigsel i kirken

Et bryllup er en fest for kjærligheten. To mennesker lover å elske og ære hverandre og holde sammen i gode og onde dager resten av livet. Det handler om de to, men de to står ikke alene. Løftene i kirken blir gitt med vitner tilstede, og paret vies med forbønn.

Ekteskapsinngåelse eller vigsel er en offentlig handling regulert av lovverket. Det er folkeregisteret som er prøvingsmyndighet. Selve vielsen arrangeres i kirken, kapellet eller på annet godkjent sted. En godkjent vigsler skal erklære at ekteskapet gyldig. Par som er borgerlig viet kan i tillegg få en kirkelig forbønnshandling for ekteskapet.

For vielse i Åssiden kirke, Åssiden kapell eller Sportskapellet på Heia (ved Tverken), kontakt Kirkekontoret for Den norske kirke i Drammen: post.drammen@kirken.no eller telefon 32 98 91 00 (hverdager kl. 09.00-15.00). Vielse er en gratis tjeneste for par der minst én er medlem av Den norske kirke og er bosatt i Drammen kommune. Mer informasjon og praktiske råd til dem som planlegger bryllup i kirken, finnes i lenkene under.